NLD betyder Nonverbal Learning Disorder

I de senere år har der været meget fokus på de såkaldte bogstavsdiagnoser, hvoraf DAMP er den mest kendte. En af de mindre kendte er NLD. Det er stadig usikkert, hvor almindelig NLD er, og der er stadig en del diskussion om hvordan man bedst beskriver de børn, der falder ind under begrebet.

Hvad er NLD

NLD betyder Nonverbal Learning Disorder – men syndromet betegnes også ikke-sproglige indlæringsvanskeligheder eller højrehemisfæresyndrom.

NLD-diagnosen er ikke (endnu) optaget i FNs officielle diagnosemanual (ICD-10) – og er dermed ikke en “anerkendt” diagnose – ligesom DAMP heller ikke er det. Alligevel benyttes diagnoserne – fordi de er gode til at forklare omverden, hvori vanskelighederne består.

Hvordan kommer NLD til udtryk

NLD ligger symptommæssigt midt mellem DAMP og Aspergers syndrom. NLD kendetages af en række stærke sider – og en række vanskeligheder/svage sider. De stærke sider kan bestå i, at børnene kan lære at tale meget tidligt og ofte udvikler et meget omfattende ordforråd. Barnet kan være utroligt god til ”udenadslære”, kan være meget detaljeorienteret og kan evt. lære at læse meget tidligt, og kan udvikle virkeligt gode stavekundskaber. Oveni har NLD-ramte oftest evnen til at udtrykke sig meget velformuleret og har gode auditive evner.

Der er fire generelle områder, som vanskelighederne viser sig på:

 • Motoriske vanskeligheder (koordinationsevne, balance-evne, finmotorik)
 • Visuo-spatiale vanskeligheder (rum-retningessans, visualiseringsevne)
 • Social-kognitive vanskeligheder (empatiforstyrrelse, vanskeligheder med at forstå nonverbale signaler, vanskeligheder med at navigere socialt)
 • Sensoriske vanskeligheder (stærk følsomhed overfor sansepåvirkninger, berøring, lyde, lys, lugte o.s.v.)

NLD har altid eksisteret, men det er først indenfor de sidste årtier, at man er blevet i stand til at diagnosticere denne udviklingsforstyrrelse. Tidligere blev mennesker med NLD f.eks. placeret på hjem for autister eller endte på herberger m.m. – fordi mange har svært ved at klare at opretholde en selvstændig tilværelse.

NLD adskiller sig fra DAMP-AD/HD på flere punkter. Børn med NLD har ikke vanskeligheder med at fastholde opmærksomheden og de er sjældent hyperaktive. NLD adskiller sig fra Aspergers syndrom ved, at børnene oftest ikke har særinteresser eller stereotypier, ligesom mennesker med Aspergers syndrom sjældent har vanskeligheder finmotorisk. Børn med NLD er desuden normalt nysgerrige, hvilket børn med Aspergers syndrom ikke er.

Groft sagt kan man sige, at børn med NLD, med flest autisme-træk, vil have brug for hjælp til at klare sig socialt og til at organisere sig i forhold til andre mennesker som voksne, mens at børn med NLD, med flest DAMP-træk primært har brug for hjælp til at fastholde deres liv i gode rammer.

De pudsige træk

Børn med NLD er ofte pudsige, fordi de kommer til at bruge sproget på en overraskende måde, især fordi de opfatter alting utroligt bogstaveligt. Man skal ikke spørge et barn med NLD om det f.eks. gider at hente avisen, for barnet vil sandsynligvis svare nej. Barnet svarer nemlig ærligt på om det gider – og forstår slet ikke, at det ikke er et spørgsmål.

Hvis man er forælder til et barn med NLD, vil man sikkert opleve at lære sproget en ekstra gang, fordi der reageres med stor morskab på ting, som slet ikke er nær så morsomme for ”almindeligt” opfattende mennesker, f.eks. er det at ”holde nogen i ørerne” en meget spøjs ting, set med NLD-øjne, og værre endnu er tanken om at ”døren gik” – for ikke at tale om når ”lyset går ud”. På samme måde er det forståeligt, at et ”spisestel i 24 dele” handler en bunke smadrede tallerkner.

Man lærer som forældre til et barn med NLD, at tale meget konkret til børnene, ellers vil man blive misforstået en god del af tiden.

Hvad er årsagen til NLD

De første beskrivelser af NLD handlede om børn med dysfunktioner i højre hjernehalvdel. Man koblede derfor naturligt NLD-begrebet sammen med denne type af vanskeligheder. Højre hjernehalvdel er involveret i synsprocesserne og vurdering af synsindtryk, i forståelsen af nuancer og evnen til at vurdere sig selv. Derfor kalder man til tider NLD for højrehæmisfæreforstyrrelse.

De højrehæmisfære-forstyrrede børn lærer ikke sociale kompetencer, fordi de ikke kan tolke visuelle indtryk ordentligt. Derfor kan de ikke opfatte ansigtsudtryk, slet ikke når de er små, og de sociale færdigheder skal grundlægges. De er dygtige sprogligt – fordi de kompenserer for deres visuelle vanskeligheder ved hjælp af sproget. De kan være noget gammelkloge, da de bliver så ekstremt sproglige i en alder, hvor det visuelle normalt betyder mest.

Man kan dog få NLD-symptomer af andre årsager også. En del børn i DAMP-spektret har de samme symptomer, da de ikke kan fastholde deres opmærksomhed i spædbarnsalderen, så de ikke bliver længe nok i kontakten til at lave den kobling mellem følelse og ansigtsudtryk, og samtidig har problemer med at organisere deres adfærd. Børn med højrehæmisfæreforstyrrelse kan ikke binde snørebånd fordi de ikke kan forstå det svære rumlige i bevægelsen, mens børn med DAMP ikke kan fastholde rækkefølgen i bevægelserne.

Tidlig udredning

Børn med NLD har meget store vanskeligheder med social forståelse, men deres typisk store sproglige begavelse slører som regel symptomerne på de underliggende vanskeligheder. Børnene bruger sproget som kompensation, men mangler at forstå regler, situationer, abstraktioner, overbegreber og overførte betydninger.

Børn med NLD diagnosticeres desværre ofte først omkring 3. – 6. klassetrin, og på dette tidspunkt skal der en særlig og målrettet indsats til, for at en uhensigtsmæssig udvikling hos barnet kan vendes.

Når børnene bliver så sent udredt er det fordi omgivelserne kommer til at forestille sig, at børn med så stor sproglig begavelse er mindst ligeså begavede på andre områder. Børnene udsættes derfor ikke kun for almindelige krav, som de har nok så vanskeligt ved at opfylde – oftest stilles de overfor krav som er langt, langt over hvad de har nogen som helst chance for at honorere. Misforståelserne og nederlagene overmander til sidst børnene, der reagerer på forskellig vis, enten med aggression, frustration eller depression. Sidstnævnte er mest almindeligt kendt blandt NLD-familierne. Unge med NLD har en forhøjet risiko for kriminalitet, stofmisbrug, psykiatrisk sygdom og/eller selvmord, såfremt de ikke hjælpes og støttes korrekt tidligt. Det er derfor vigtigt at få udbredt kendskabet til NLD, både blandt psykologer, læger, lærere, pædagoger og ganske almindelige forældre, så flere er opmærksomme på at ”fange” børn med NLD så tidligt som muligt.

NLD-gruppens virke i Danmark

NLD og er stort set udokumenteret på dansk. Dette stiller danske familier, som får denne diagnose på deres barn, ualmindeligt dårligt m.h.t. at få indsigt og viden i barnets handicap, ligesom familier og institutioner er dårligt stillede, m.h.t. tilgang til viden om NLD-pædagogik. Informationer om NLD findes p.t. kun på engelsk, og ofte er informationerne skrevet med amerikanske forhold for øje.

NLD-gruppen har taget flere initiativer for at komme NLD-familier i Danmark til hjælp, f.eks. oversættelse af artikler, oprettelse af sociale netværk, kontakt-telefon, foredrags-virksomhed, informativ hjemmeside på internettet samt brevkasse-psykolog.

NLD-gruppens hjemmeside indeholder nogen information, men desværre ikke nær nok – ligesom oplysningerne ikke når ud til familier og institutioner, der ikke har internetadgang. Problemet er i første omgang tilgang til viden, specielt den nyeste viden, samt nyeste forskning og resultater, ligesom det er vigtigt for gruppen at få etableret et godt samarbejde med NLDA – NLD-gruppens pendant i USA.

NLD-gruppen sendte børneneuropsykolog Bo Hejlskov Jørgensen til USA, til det 7. NLD-symposium, marts 2003, i San Francisco, Californien – og Bo har siden deltaget i oplysningsudvalgets arbejde, ligesom han har afviklet kurser for NLD-gruppens forældre.

Gruppen planlægger desuden at udgive en oplysningsfolder om NLD, samt at arrangere ture, træf, møder og  forældrekurser m.m.

 • Nyheder pr. mail

  Ja tak, jeg vil gerne modtage en email, når der er nyt fra NLD-gruppen.

  - skriv din email herunder og klik på 'Subscribe':


   

  (Hvis du ønsker at afmelde, skal du blot skrive din emailadresse og klikke på 'Unsubscribe'.)