Til forældre

At have et barn med NLD stiller ekstra krav til forældrerollen. Det er ud fra barnets oplevelse og forståelse af verden, at vi skal finde svaret til, hvordan vi tackler hverdagen

Som forældre til børn med NLD, skal man indstille sig på, at man ikke kommer til at følge den slagne vej som familie. Man vil få et liv, der er mere kulørt og med flere udfordringer end andre. Men vi er godt på vej, hvis vi forstår at indrette os efter, at vores børn er anderledes indrettet i deres hjerner og derfor oplever verden på en fundamentalt anderledes måde. Her er nogle eksempler:

 • Mange børn og unge med NLD er ufleksible, dvs. har store vanskeligheder med at skifte fra en tænkemåde til en anden. Hvis man ikke forstår det, kan man nemt komme til at opleve barnet som påståeligt og stædigt
 • De gode verbale evner kan sløre eller fjerne fokus fra de underliggende vanskeligheder. Vores børn bliver ofte opfattet som højt begavede, da de færreste mistænker et velformuleret barn for at have funktionsnedsættelser. Det gør, at de kan blive opfattet som dovne og usamarbejdsvillige.
 • Mange børn og unge med NLD har svært ved at ”se” og forstå regler, normer og alt det nonverbale, og det gør, at de kan fremstå som uopdragne/provokerende
 • Desuden har de vanskeligheder med at afkode det nonverbale (mimik, kropssprog, hentydninger m.m.), hvilket resulterer i, at de kan være kontaktsøgende på en kluntet måde, der kan opleves som anmassende og grænseoverskridende

For at navigere uden om faldgruberne er det vigtigt med en hensigsmæssig pædagogisk tilgang. Her er særligt én tommelfinger-regel vigtig: Vi skal ikke forsøge at opdrage på barnet, så det tilpasser sig omgivelser og krav. Vi skal arbejde på at skabe omgivelser og krav, der passer til barnet.

Det nytter for eksempelt sjældent noget at bede barnet “tale ordentligt”, da det er en meget ukonkret formulering for et barn med NLD – hvad vil “ordentligt” sige? Og de overbliksvanskeligheder, som børn med NLD ofte har, kan betyde, at det er umuligt at rydde op på værelset. Ting “myldrer” for øjnene af dem, og de aner ikke, hvordan de skal gribe opgaven an,

Krav og forventninger skal med andre ord svare til, hvad barnet kan honorere, sådan at livet opleves som en række af små succes’er. Det kan vi blandt andet gøre ved at vi skal hjælpe med at strukturere barnets hverdag. Det kan være verbalt (ved fx at snakke om, hvad der skal ske næste dag) skriftligt (ved at lave huskesedler eller todo-lister) eller visuelt (fx ved at lave piktogrammer og tegneserier).

Læs mere om pubertet og løsrivelse »

Pubertet og løsrivelse er tit rigtig svært, når man har NLD. I ungdomsårene skaber man sin identitet og begynder at selvstændiggøre sig.

Som ung udvikler man sin identitetsfølelse i samspil med omgivelserne, især i samspil med andre unge, og frigørelsesprocessen sker i samspil (eller i modspil) til forældrene. Den unge har ofte både har brug for tryghed og støtte, samtidig med at han eller hun skal løsrive sig.

Alle i puberteten oplever stor træthed og lav frustrationstærskel. Men for unge med NLD kan det være overvældende. Det skyldes, at det kræver stor energi at finde ud af, hvem man er, og det kræver mange ressourcer at lære at kompensere for ens vanskeligheder. Derfor kan en mindre ting som at huske at bære tallerkenen ud efter maden af og til synes fuldkommen uoverskuelig. Som forældre er det vigtigt, at vi forstår vores unge og anerkender, at små ting kan være uoverstigelige, og man bør overveje, hvilke kampe der er værd at tage.

Ofte kan det være svært for teenageren med NLD at forholde sig til egne vanskeligheder. Samspillet med jævnaldrende ikke altid er så let, og det kan give dårlig selvtillid. Mange spørgsmål kan melde sig. Hvorfor har jeg svært ved at holde på kammerater eller stifte nye venskaber? Hvorfor er det svært for mig at få en kæreste? Hvorfor kommer jeg i situationer, hvor folk blive sure eller misforstår mig?

Her er det vigtigt at holde fast i, at det er ok ikke at følge den slagne vej. Det handler om at have fokus på det, som gør glad. Måske kan din teenager lide rollespil eller ridning, måske finder han eller hun sine bedste venskaber på nettet. Giv masser af opbakning til de ting, der giver energi og glæde. Også selv om vi ikke taler mainstream interesser som fodbold og gymnasiefester.

Det er også vigtigt at få den rigtige hjælp og støtte. NLD er et handicap, der ofte viser sig i skolen. Måske har den unge meget svært ved matematik. Måske er det rigtig svært at koncentrere sig. Måske bliver han eller hun stresset over krav og lektier. Man kan sammenligne det med, at man ikke kan gå, hvis man har en brækket fod. For at klare sig skal man måske have krykker, måske skal folk åbne døren for en eller bære ens taske. På samme måde kan man have brug for hjælp til at kompensere for de ting, der er svære. Måske skal man have lektiehjælp – måske skal man have lektiefri – måske skal man have lov til at gå op til eksamen under andre vilkår.

Som forældre er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, hvor den unges stresstærskel er. Hvis regnskabet ikke går op, og kravene overstiger ressourcerne, skal vi støtte op og hjælpe med at minimere stress, for eksempel ved at være i konstant dialog med uddannelsesstedet om krav og forventninger. Men det er vigtigt, at løsningerne altid bliver udarbejdet i samarbejde med den unge.

 • Typiske NLD-vanskeligheder

  1. Motoriske vanskeligheder (koordinationsevne, balance-evne, finmotorik)

  2. Visio-spatiale vanskeligheder (rum-retningessans, evne til at afkode visuelle informationer, organisation) som gør, at det kan være svært...

  • at finde vej
  • at lære klokken
  • at rydde op og sortere
  • at tolke ansigtsudtryk og kropssprog

  3. Social-kognitive vanskeligheder (empatiforstyrrelse, vanskeligheder med at forstå nonverbale signaler som kropssprog og mimik, vanskeligheder med at navigere socialt) som gør, at det kan være svært...

  • at forstå humor og ironi
  • at skifte mening
  • at leve sig ind i andres tanker og følelser
  • at fornemme stemninger
  • at forstå ens egen andel i konfliktsituationer
  • at lære af sine fejltagelser
  • at holde til uventede ændringer
  • at forholde til ukendte situationer

  og at man nemt kommer til...
  • at tolke bogstaveligt
  • at misforstå andre
  • at blive misforstået af andre
  • at være mere godtroende og naiv

  4. Sensoriske vanskeligheder (stærk følsomhed overfor sansepåvirkninger, berøring, lyde, lys, lugte, mange mennesker på én gang, o.s.v.) som gør, at det kan være svært...

  • at lære at cykle
  • at tage jakke på eller binde snørebånd
  • at holde afslappet på en blyant
  • at bedømme afstande