Hvad er NLD?

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at alle mennesker er forskellige – og mennesker med NLD er ligeså forskellige fra hinanden, som alle andre er. Det er også vigtigt at huske på, at graden af vanskeligheder kan variere lige fra milde til svære vanskeligheder.

NLD minder på mange områder om højtfungerende autisme eller Aspergers Syndrom, og opfattes af de fleste i dag som en autismetilstand.

NLD er et neurologisk syndrom, som kendetegnes ved en række stærke sider – og en række vanskeligheder/svage sider. De stærke sider består i, at mennesker med NLD oftest har gode sproglige og auditive evner. I den nyere forskning beskrives NLD som en markant forskel mellem den sproglige og den visuelle/handlemæssige begavelse, hvor den sproglige IQ er normal (eller høj), og hvor den visuelle IQ er mærkbart lavere.

NLD viser sig især på fire områder:

  • Motoriske vanskeligheder: koordinationsevne, balanceevne og finmotorik
  • Visuo-spatiale vanskeligheder: rum-retningssans, evne til at afkode visuelle informationer, evnen til at organisere og skabe orden
  • Social-kognitive vanskeligheder med at forstå nonverbale signaler som kropssprog og mimik, vanskeligheder med at navigere socialt
  • Sensoriske vanskeligheder: overfølsomhed for sansepåvirkninger, berøring, lyde, lugt, mange mennesker på én gang etc.

Sammenlagt påvirker vanskelighederne evnen til at forstå sammenhænge, at strukturere, bedømme, planlægge og prioritere.

Mennesker med NLD tænker ofte meget konkret, d.v.s. opfatter mange ting meget bogstaveligt