Generalforsamling

Kære alle

Så er det tid til den sidste generalforsamling i NLD gruppe  – måske :-)

 

Det bliver lørdag den 25,. marts kl. 15.00 på adressen Rådalsvej 16, 4040 Jyllinge

Dagsorden:

  1. Formandens beretning   – den er også her, og kort: Der er i 2016 afhold en enkelt lejr med lav tilslutning, men os der var med hyggede os. Ud ovre det er der ikke sket andet i foreningen, det samme som året før. Det er også derfor at vi anbefaler at foreningen lukkes med mindre der dukker en helt ny bestyrelse op som har nye ideer til hvordan det skal fortsætte, dette ville selvfølgeligt være dejligt.
  2. Fremlægning af regnskab
  3. Gennemgang og afstemning om lukning af foreningen.
  4. Evt.

Punkter til dagsordnen modtages frem til lørdag den 4. marts 2017

Ønsker man at deltage i generalforsamlingen sendes en mail til Formand Mette Seile på metteseile@gmail.com.

 

Hilsen Bestyrrelsen