Generalforsamling i NLD-Gruppen – Indkaldelse og beretning

Kære medlem af NLD-gruppen

Du/I inviteres hermed til generalforsamling

Tid: Lørdag den 23. marts 2013 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Fælleshuset i Holluf Pile, Hjulets Kvarter 318, 5220 Odense SØ

Så er det igen tid til vores årlige generalforsamling i NLD-Gruppen.

Kridt skoene, og mød op – vi glæder os til at se jer.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning (vedlagt)

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab og budget v. Kirsten

(deles ud ved generalforsamlingen)

4. Bestyrelsens forslag til målsætninger for næste år

5. Behandling af indkomne forslag

 

Dagsorden og beretning