Referat af generalforsamling den 25. marts 2017

Generalforsamling den 25. marts 2017 for NLD gruppen.

 

Der var et punkt på dagsorden og det var lukning af foreningen.

 

Det blev enstemmig vedtaget at lukke foreningen. Beslutningen tages endeligt på ekstraordinær generalforsamling den 20. Maj 2017 i Jyllinge.
Bestyrelsen har enstemmig vedtaget i følge vedtægterne, at (dette er vores forslag til hvilke foreninger, der kunne modtage en donation) “Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade” og “Angstforeningen” modtager en donation svarende til NLD gruppens aktiver, når alle udestående regninger,udlæg og udgifter er afregnet.

Indkaldelsen vil komme op her og på vores Facebookside.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen.