Viden

ADHD-foreningen
ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsitivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

DUKH
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – rådgiver i sager mellem borgere og kommuner